fbpx

השוודים בצרות – נגמרה להם האשפה למחזור

בואו נתחיל מהשורה התחתונה – 99% מהאשפה בשוודיה ממוחזרת ובשנים האחרונות הם כבר החלו לרכוש אשפה מהמדינות השכנות כדי למחזר אותה ולסחור בה בבורסת המחזור העולמית.

המדינה הסקנדינבית היא חוד החנית העולמי בכל מה שקשור לתרבות האזרחים, חדשנות, מודעות סביבתית, רגולציה ויצירתיות בנוגע לשמירה על הסביבה, כמו למשל העובדה שכבר בשנת 1984 חוקק חוק מחזור בקבוקים ופחיות ומ-1994 חוק אריזות והפרדה במקור. בכל 300 מטרים יש נקודות איסוף המחולקות ל-7 קטגוריות הפרדה, 1.2 מיליון בתים בממוצע זוכים לאנרגיה וחימום מפסולת שמחליפה פחם ודלקים, תשתית גז לאומית המבוססת על שאריות מזון ותחבורה ציבורית שמבוססת על חשמל ומה הצעד הבא?

כדי להמשיך ולשמר את הקיים, שוודיה מגדילה לעשות ומייבאת פסולת מתאימה מחו"ל ומשקיעה בארגוני תשתית ופיתוח של מוצרים, מיזמים ומסגרות חינוך שדואגות להמשיך ולייצר פתרונות חכמים לפסולת והסבת האשפה למקורות אנרגיה חלופיים. בדרך הזו המדינה ממנפת תעשייה שלמה, דואגת לשגשוג של מגזר עסקי חברתי סביבתי ומטפחת כלכלה חדשה שדואגת לרווחה כלכלית, שמירה על הסביבה ודאגה לקהילה והחברה.

רוצים לקרוא עוד נתונים מהתופעה השוודית ולהכיר ארגונים שפועלים ליצירת המציאות הורודה הזו? הכל בקישור